Kurs Zaawansowane Techniki Strzeleckie

Kurs zaawansowane techniki strzeleckie obejmuje:

- zasady pracy z kalkulatorem balistycznym;

- zasady strzelań do celów poruszających się;

- zasady strzelań techniką HOLD OFF;

- zasady strzelań offsetowych;

- strzelania do celów poruszających się;

- strzelania do celów na szybko zmieniających się odległościach;

- strzelania z różnych postaw na wysiłku fizycznym;

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla żołnierzy i funkcjonariuszy zajmujących się snajperstwem, którzy w w dobrym stopniu opanowali podstawy strzelectwa na długie dystanse i wyposażonych w karabiny .308 Win. Prowadzony jest w oparciu o moje własne doświadczenia w szkoleniu żołnierzy (spod mojej ręki wyszło ok 200 strzelców wyborowych) oraz wiedzę i umiejętności jakie nabyłem w czasie pobytu w Kanadzie.

 

Kursanci po szkoleniu umieją:

- skutecznie prowadzić ogień do celów poruszających się;

- skutecznie prowadzić ogień do celów na szybko zmieniających się dystansach;

- skutecznie prowadzić ogień z różnych postaw na wysiłku fizycznym;

Długość kursu: min. 5 dni

Cena: uzależniona od ilości kursantów, ich wyposażenia, celów szkoleniowych oraz miejsca

Termin: cały rok