Kurs Podstaw Strzelectwa Długodystansowego

Kurs podstaw strzelectwa długodystansowego obejmuje:

- podstawy balistyki;

- zasady strzelań na duże odległości;

- zasady pracy na celownikach optycznych;

- metodykę wypracowania nastaw na celowniku;

- zerowanie i przystrzeliwanie broni do 800m;

- strzelania na celność i skupienie do 600m;

- strzelania z różnych postaw strzeleckich;

- strzelania do celów na nieokreślonych dystansach;

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla żołnierzy i funkcjonariuszy zajmujących się snajperstwem wyposażonych w karabiny .308 Win. Prowadzony jest w oparciu o moje własne doświadczenia w szkoleniu żołnierzy (spod mojej ręki wyszło ok 200 strzelców wyborowych) oraz wiedzę i umiejętności jakie nabyłem w czasie pobytu w Kanadzie.

 

Kursanci po szkoleniu umieją:

- samodzielnie wyzerować celowniki i przystrzelić broń;

- prowadzić celny ogień do celów do 800m;

- prowadzić skuteczny ogień do celów na nieokreślonym dystansie;

Długość kursu: min. 7 dni

Cena: uzależniona od ilości kursantów, ich wyposażenia, celów szkoleniowych oraz miejsca

Termin: cały rok