Szkolenia uzupełniające dla snajperów

Szkolenia obejmują:

- KIMS Game;

- Ćwiczenia w obserwacji;

- Ćwiczenia w określaniu odelgłości;

- Ćwiczenia w tropieniu;

Szkolenia przeznaczone są przede wszystkim dla żołnierzy i funkcjonariuszy zajmujących się snajperstwem. Prowadzone są w oparciu o standardy Canadian Army Basic Sniper Course.

Kursanci po szkoleniu umieją:

- prowadzić obserwację i sporządać szkice;

- określać odległość bez użycia dalmierza laserowego;

- interpretować ślady i w podstawowym zakresie prowadzić grupę tropiącą;

Długość szkoleń: uzależniona od ilości uczestników oraz celów do osiągnięcia

Cena: uzależniona od ilości kursantów, ich wyposażenia oraz miejsca

Termin: cały rok