PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZNIE STRZELANIE DO CELÓW ZE STALI TWARDEJ

Jak mawiał klasyk „safety first”.

Strzelanie do celów stalowych daje dużą frajdę. Nie zepsuj treningu i  nie ryzykuj – Twoje zdrowie jest najważniejsze.

1.     Przestrzegaj ograniczeń odległości – dla amunicji pistoletowej 10m, amunicji .223 Rem i pochodnych 100m, .308 Win i pochodnych 150m, .338 LM -300m (tylko gongi i stal Magnum);

2.     Nie strzelaj do gongów z pistoletu.  W bezpośredniej bliskości celu znajdują się elementy ze stali „miękkiej” (łańcuchy, śruby) , które mogą spowodować niekontrolowane rykoszetowanie pocisku;

3.     Jeśli tarcza uległa zniszczeniu nie próbuj jej naprawiać lub spawać. Nawet stal AR ma swoje granice i w końcu się „ugnie”. Strzelając do wyszczerbionych i podziurawionych tarcz narażasz siebie i innych na poważne ryzyko utraty zdrowia;

4.     Nie stosuj amunicji z rdzeniami stalowymi, przeciwpancernej i innej specjalnej używaj tylko amunicji dopuszczonej do obrotu na rynku cywilnym (patrz Ustawa o Broni i Amunicji, Art. 10 pkt. 6). Wzmocnione rdzenie oprócz możliwości zniszczenia tarczy lub stojaka mogą niebezpiecznie rykoszetować a rdzeń nie ulega pełnej fragmentacji na stalowej płycie.

5.     Nie strzelaj do celów stalowych z następujących typów amunicji:

a.     Kulki BB;

b.     Śrut wiatrówek;

c.      Breneka.

6.     Chroń swoje ciało. Noszenie okularów ochronnych jest obowiązkowe. Zawsze do strzelań ubieraj długie spodnie i koszulę, bluzę.  Zakładaj czapkę z daszkiem i obowiązkowo noś ochronniki słuchu. Zasada ta dotyczy także wszystkich osób w znajdujących się w pobliżu strzelającego.

7.     Prędkość pocisku przy celu nie może być większa niż 800m/s. Jeśli nie jesteś pewien jaką prędkość ma Twój pocisk na różnych odległościach, zwróć się do kogoś doświadczonego, użyj chrono i kalkulatora balistycznego i sprawdź od jakiej odległości możesz ustawiać cele przy danej broni i amunicji.

8.     Prędkość pocisku przy celu nie może być niższa niż 230 m/s. Wyższa prędkość pocisku gwarantuje, że w czasie „spotkania” z płytą stalową ulegnie on fragmentacji na setki niewielkich odłamków o niewielkiej energii, które stosunkowo szybko wytracą prędkość. Przy niższych prędkościach pocisk może odbić się od tarczy i rykoszetować.

9.     Cele ustawiaj zawsze na miękkim podłożu. Jeśli strzelasz na zmarzniętym lub skalistym gruncie ułóż pod podstawą celu płytę drewnianą 2x2 m, ustaw na drewnianych podkładach kolejowych lub płytach antyrykoszetowych,  W innym wypadku zwiększ odległość bezpieczną dwukrotnie.

10.    W pomieszczeniach cele stalowe mogą być ustawiane jeśli podłoże i ściany i sufit wyłożone są płytami antyrykoszetowymi. Zaleca się stosowanie osłon wokół celu redukujących oddziaływanie odłamków.